Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Topola
Główny adres email
Marek.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem UŁ, ukończyłem fizykę w 1982 r.

Uzyskałem doktorat z filozofii (specjalność logika) w 1989 r. (rozprawa: Logiki zachowujące stopnie prawdziwości).

Tytuł dra habilitowanego otrzymałem w 2004 r. (specjalności logika, filozofia języka) (rozprawa: Formalna reprezentacja pojęcia sądu dla zastosowań w teorii aktów mowy).

Prowadzę zajęcia na UŁ z logiki, filozofii analitycznej, pragmatyki logicznej, epistemologii, metodologii nauk (empirycznych, społecznych), filozofii matematyki.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe w ostatnich latach:

teorie konsekwencji logicznych,

teoria presupozycji w filozofii języka,

dystynkcja analityczny-syntetyczny w epistemologii,

identycznościowa teoria prawdy,

nieostrość i paradoks stosu.

Hobby: kolarstwo

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Logiki i Metodologii Nauk

  Zakres obowiązków:

  dydaktyka na różnych kierunkach uniwersyteckich wszystkich stopni,

  praca naukowa z zakresu logiki i filozofii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela