Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Sosna
Główny adres email
Aleksandra.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z wykształcenia jestem pedagogiem - w 2011 roku obroniłam pracę magisterską na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej (Wydział Nauk o Wychowaniu).

Od 2015 roku jestem asystentką i doktorantką na Wydziale Nauk Geograficznych.

Od 2018 roku pełnię funkcję opiekunki Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu "Włóczykije"

Osiągnięcia naukowe
 • 1.Granty:

- Dotacja celowa dla młodych naukowców na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, tytuł projektu: "Rola organizacji przestrzeni rekreacyjnej miasta w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład terenów rekreacyjnych Łodzi", realizowany od 01.01.2018-31.12.2018, nr decyzji: 21893/E-345/M/2108,

- Kierownik grantu NCN PRELUDIUM 16 "Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi", realizowany od 1.07.2019 do 30.06.2021 roku, nr umowy: UMO-2018/31/N/HS4/03479.

 • 2.Stypendia:

- w roku akademickim 2015/2016: stypendium doktoranckie, dotacja projakościowa oraz stypendium dla najlepszych doktorantów,

- w roku akademickim 2016/2017: stypendium doktoranckie, dotacja projakościowa oraz stypendium dla najlepszych doktorantów,

- w roku akademickim 2017/2018: stypendium doktoranckie oraz stypendium dla najlepszych doktorantów,

- w roku akademickim 2018/2019: stypendium doktoranckie

- w roku akademickim 2020/2021: stypendium doktoranckie, dotacja projakościowa.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze oscylują wokół takich zagadnień jak: wychowanie a turystyka, miejska przestrzeń rekreacyjna, kreatywność w turystyce i rekreacji.

Aktualnie przygotowuję rozprawę doktorską pt."Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi".

Z wielką pasją wykonuję swoje obowiązki dydaktyczne. Staram się twórczo podchodzić do organizacji zajęć dydaktycznych.

Stanowiska
 • adiunkt Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Asystentka w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela