Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Maria Sosna
Główny adres email
Justyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Turystyka i rekreacja. Miejska przestrzeń rekreacyjna, tereny zieleni miejskiej, Rodzinne Ogrody Działkowe, przestrzeń czasu wolnego. Turystyka etnograficzna. Turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka sportowa.

Osiągnięcia naukowe

Grant w konkursie Miniatura 3 (2019) pt. Innowacyjne działania w przestrzeni rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) i ich znaczenie w systemie terenów zieleni miejskiej w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ewaluacja programu „Naprzód działki!”

Wykłady na uczelniach zagranicznych w ramach Programu Staff Mobility for Teaching Erasmus+ (Umea University, Szwecja, University of Aveiro, Portugalia)

Zainteresowania naukowe

Miejska przestrzeń rekreacyjna - formy, zmiany, znaczenia. Turystyka etnograficzna, turystyka aktywna.

Stanowiska
 • adiunkt Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Zajęcia dydaktyczne w zakresie rekreacji, animacji czasu wolnego, terenów zieleni miejskiej, turystyki etnograficznej. Ćwiczenia terenowe oraz obozy turystyki aktywnej i specjalistycznej (zimowe, letnie). Kierunkowy koordynator ds. ECTS (Turystyka i rekreacja), sekretarz naukowy w czasopiśmie Turyzm/Tourism

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela