Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

od 2018 - UŁ, Wydział Zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2017 - Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

2013 – 2017 – UŁ, Wydział Zarządzania, asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2014 – 2015 UŁ, Zespół ds. Projektów, coach w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w JST)

2009 – UŁ, Wydział Zarządzania, Informatyka w zarządzaniu, uzyskanie tytułu magistra

2008 – UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji, uzyskanie tytułu magistra

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Psycho-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

Systemy oceniania okresowego pracowników

Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkołach wyższych

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  W obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
  • Terminowe sporządzanie dokumentacji toku studiów
  • Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
  • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi semestralnymi studentów
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego

  W obszarze obowiązków badawczych:

  • Prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
  • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych

  W obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • Praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych
  • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni
  • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki, np. organizowanie konferencji, redagowanie materiałów naukowych/dydaktycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela