Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką pedagogiki ze specjalnością edukacja artystyczna, logopedą, arteterapeutą.

W ramach działań edukacyjnych prowadziłam zajęcia logorytmiczne w przedszkolu oraz zajmowałam się nauczaniem śpiewu na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Obecnie pomagam osobom dorosłym w kształceniu głosu.

Wraz z mgr Martyną Justyńską i grupą studentów specjalności edukacja przez sztukę wzięłam udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Odyseja Umysłu, zajmując III miejsce w Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych. Współpracuję z Dziennym Ośrodkiem Terapii dla Młodzieży przy ul Bandurskiego 1 w Łodzi prowadząc zajęcia arteterapeutyczne oraz ze Stowarzyszeniem Busola Dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci. Z Wydziałem Nauk o Wychowaniu jestem związana od 2013 roku. Tematyka badawcza jaką podejmuje koncentruje się wokół sztuki i pedagogiki twórczości. Obecnie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Szmidta prowadzę badania do pracy doktorskiej, dotyczącej procesu tworzenia szkoły twórczej w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Muzyka i nauczanie to moja pasja. Współpraca ze studentami daje mi dużą satysfakcję. Z coraz większym zaciekawieniem przyglądam się różnym formom edukacji wspierającej twórczość uczniów i studentów. Interesują mnie również zagadnienia związane z emisją głosu oraz edukacją muzyczną małego dziecka.

W świecie muzyki czuję się jak ryba w wodzie. Od kilku lat związana jestem z piosenką aktorską, występując w spektaklach i koncertach muzycznych.

Stanowiska
 • asystent Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

  • Działania naukowe (prowadzenie badań indywidualnie i w zespole; udział w konferencjach naukowych; przygotowywanie tekstów naukowych)
  • Działania dydaktyczne (prowadzenie ćwiczeń i warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu, w tym dla studentów specjalności Edukacja artystyczna z animacją kulturową)
  • Działania organizacyjne (koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem Festynu Naukowego w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela