Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Klon
Główny adres email
Paulina.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 2016 – doktorat, tytuł pracy doktorskiej „Determinaty i mechanzimy kształtowania się szarej strefy gospodarki” promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Milo, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;
 • 2011 – 2012 - studia uzupełniające magisterskie na kierunku Matematyka, specjalność: Zastosowania Matematyki, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra matematyki;
 • 2007-2010 - studia licencjackie na kierunku Matematyka, specjalność: Matematyka teoretyczna, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata matematyki;
 • 2006-2011 - studia jednolite magisterskie na kierunku Ekonomia, specjalność: Zaawansowana analiza ekonomiczna i finansowa; zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ekonomii;
Osiągnięcia naukowe

WYBRANE PUBLIKACJE

 • J. Stawska, M. Malaczewski, P. Malaczewska & E. Stawasz-Grabowska (2021), "The Nash equilibrium in the policy mix model for Czechia, Hungary, and Romania", Cogent Economics & Finance, 9:1.
 • "Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania", WUŁ, Łódź, 2019.
 • "Mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki. Model teoretyczny". Przegląd Statystyczny, 63(1), 33-48;
 • „Analiza zjawiska szarej strefy jako gry niekooperacyjnej”, Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele red. W. Jurek), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 84–96;
 • „Useful government expenditure influence on the shadow economy”, Quantitative Methods in Economics, Volume XIV, No. 2, s. 61–69.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda Rektora UŁ III stopnia, 2020.
 • I miejsce (ex aequo) w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej za pracę doktorską, 2019.
 • I miejsce w Konkursie GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki za pracę doktorską pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, 2018.
 • I miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów) w XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR za pracę doktorską oraz nagroda trzeciego stopnia w XIX edycji konkursu IPiSS na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej za pracę doktorską, 2017.
 • I miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy na międzynarodowej konferencji "Economy and Society" za poster pt. „Mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, UŁ, 2015.

Zainteresowania naukowe
 • zastosowanie matematyki w ekonomii,
 • teoria gier,
 • polityka gospodarcza i społeczna państwa,
 • szara strefa gospodarki.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonometrii

  pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela