Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Dąb
Główny adres email
Katarzyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • zastępca inspektora ochrony danych Inspektor Ochrony Danych z Biurem Ochrony Danych

  Wsparcie Inspektora Ochrony Danych w realizacji zadań polegających w szczególności na:

  1. informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych i doradzaniu im w tej sprawie,

  2, monitorowaniu przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

  3. udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowaniu jej wykonania,

  4. współpracy z organem nadzorczym,

  5. pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzeniu konsultacji we wszelkich innych sprawach.


  Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich sprawy dotyczących ochrony danych osobowych na adres mailowy (konto funkcyjne IOD UŁ): iod@uni.lodz.pl

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela