Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Sosna
Główny adres email
Anna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyła I LO im. M. Kopernika w Łodzi; absolwentka kulturoznawstwa i filologii włoskiej; pracę magisterską na specjalności filmoznawczej łódzkiego kulturoznawstwa poświęciła twórczości Marca Bellocchia.

Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymała w 2013 roku na podstawie rozprawy „Resistenza i anni di piombo. Strategie przedstawiania historii najnowszej we włoskim filmie fabularnym” (promotor: dr hab. Tomasz Kłys)

Osiągnięcia naukowe

Pozyskane granty i udział w projektach badawczych:

2022-2023: wewnętrzny grant finansowany z funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego na realizację projektu: "Działalność włoskich filmowców w Polsce Ludowej w latach 1948-1956"; funkcja: kierownik

2020-2021: wewnętrzny grant finansowany z funduszu Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego na realizację projektu: "Recepcja włoskiego neorealizmu w polskim czasopiśmiennictwie filmowym lat 1946-1956"; funkcja: kierownik

2016 - 2019: „Miejsce „Quo vadis?” w kulturze włoskiej. Przekłady, adaptacje, kultura popularna”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.b); funkcja: wykonawca

2016 - badania własne dla doktorantów i młodych naukowców przeznaczone na realizację zadania o kinie włoskim po 1980 roku; funkcja: kierownik

2013 - 2016: „Anni di piombo we włoskim filmie fabularnym”, Narodowe Centrum Nauki; funkcja: kierownik

2012 – 2014: „Filmoznawstwo dla italianistyki, italianistyka dla filmoznawstwa. Paradygmat audiowizualny w badaniach polsko-włoskiego transferu kulturowego”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.1 – doktorancki); funkcja: kierownik

2011 – 2014: „Film zachodnioeuropejski w Polsce, film polski w Europie Zachodniej: wzajemna recepcja kultur filmowych lat 1918-1939”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.2 – międzynarodowy; kierownik: dr hab. Tomasz Kłys); funkcja: wykonawca

2011 - badania własne dla doktorantów i młodych naukowców przeznaczone na realizację zadania o ekranizacjach literatury włoskiej; funkcja: kierownik

Wyróżnienia:

2019 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za cykl publikacji
2008 – Medal JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za chlubne studia
2008 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
2008 – dyplom za najlepszą pracę magisterską na kierunku kulturoznawstwo


PUBLIKACJE

I. Książki autorskie:

"Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym", Łódź 2016

"Resistenza we włoskim filmie fabularnym", Łódź 2013

II. Prace redakcyjne:

"Kino włoskie po 1980 roku" (współred. z Dianą Dąbrowską), Łódź 2018

"Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja" (współred. z Moniką Woźniak), Łódź 2014

"Od Boccaccia do Tabucchiego. Adaptacje literatury włoskiej", (współred. z Arturem Gałkowskim), Warszawa 2012

"Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej" (współred. z Arturem Gałkowskim), Łódź 2012

III. Prace oryginalne (rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach):

"Almost as good as Soviet cinema: Reception of Italian neorealism in Poland: 1946‐56" (razem z Konradem Klejsą), "Journal of Italian Cinema and Media Studies" 2021 nr 3 (tom 9)

"Złodzieje rowerów na trasie W-Z. Uwagi o recepcji dzieła De Siki w polskim piśmiennictwie filmowym do 1956 roku" [w:] "Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali" red: Tomasz Kaczmarek, Dominika Kobylska, Katarzyna Kowalik, Stefano Cavallo, Łódź 2021

"Kino włoskie: Italianità na rozdrożu" (razem z Dianą Dąbrowską) [w:] "Kino końca wieku. Historia kina tom IV", red. Rafał Syska, Iwona Sowińska, Tadeusz Lubelski, Kraków, Universitas 2019

"Lamerica Gianniego Amelia – emigracja à rebours" [w:] Kino włoskie po 1980 roku, red. Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska, Łódź 2018.

"Gianni Ameilo: w poszukiwaniu lepszych światów" [w:] Autorzy kina europejskiego VII, red. Kamila Żyto, Patrycja Włodek, Łódź 2018

"Quo Vadis? by Enrico Guazzoni and Quo Vadis? by Gabriellino D’Annunzio: Production – Dramaturgy – Reception", "Panoptikum" 2017 nr 18

"Filmowe igrzyska Sienkiewiczem podszyte, czyli „Quo Vadis” na dużym ekranie", "Kwartalnik Filmowy" 2017 nr 97-98

"Konflikt pokoleniowy jako zwierciadło sporu ideologicznego. Retrospektywne spojrzenie na anni di piombo w wybranych włoskich filmach fabularnych przełomu lat 70. i 80"., „Dyskurs”2016 nr 21, s. 220-241

"Umberto Eco's close encounters with the silver screen. Films in the essays and columns of the author of "Foucault's Pendulum"[w:] The power of Intelect. Umberto Eco: Reception and Reminiscenses in Poland, ed. Artur Gałkowski, Łódź 2015, p. 307-323

"Umberta Eco bliskie spotkania z X Muzą. Wątki filmowe w esejach i felietonach twórcy Wahadła Foucaulta" [w:] „Tygiel Kultury” nr 7-12, 2015

"The Night of Shooting Stars - in the Circle of Myths and Fairy Tales" [w:] Ancient Myths in the Making Culture, red. M. Budzowska, J. Czerwińska, Frankfurt am Main 2015, p. 241-250

"Il neorealista spagnolo, il contestatore italiano o il postmoderno francese? Marco Ferreri e il tema della distruzione della cultura contemporanea" [w:] L’Italia e la cultura europea, red. A. Klimkiewicz, M. Malinowska et al., Firenze, 2015, pp. 369-376

"Elegijna „Wielka droga” Michała Waszyńskiego: tekst i kontekst" [w:] Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja, red. Anna Miller-Klejsa, Monika Woźniak, Łódź 2014, s. 17-39

"Noc Świętego Wawrzyńca”. Cienie zapomnianych przodków, „Kwartalnik Filmowy” 2013 nr 81

"La patria della mente versus la patria della necesità – le odisee di Ermanno Olmi" [w:] Opportunità e sfide nel rapporto tra lingue e culture, red. Artur Gałkowski, Łódź-Łask 2012, pp. 163-170

"Filmowa hagiografia w trzech odsłonach: „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” na dużym ekranie" [w:] Od Boccaccia do Tabucchiego. Adaptacje literatury włoskiej, red. Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa, Warszawa 2012, s. 10-34.

"Szacowni nieboszczycy: polityczna gra w „wyborne trupy” [w:] Ekranizacje literatury włoskiej, red. Artur Gałkowski, Łódź 2012, s. 54-72.

"Fabularyzacje zabójstwa Aldo Moro w filmie włoskim" [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, red. Andrzej Plichta, Kraków, 2012, s. 155-167.

"Marco Ferreri: kultura w stanie rozkładu" [w:] Autorzy kina europejskiego VI, red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Warszawa 2012, s. 124-151.

„Przypadkowa śmierć anarchisty”. Tzw. sprawa Pinellego i jej fabularyzacja w włoskich tekstach kultury [w:] Historia w kulturze współczesnej, red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska, Lublin 2011, s.201-214.

„Strategia pająka” Bernardo Bertolucciego: narracja pamięci [w:] Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, red. Alicja Helman, Kamila Żyto, Warszawa 2011, s. 244-264.

Zabójstwo Aldo Moro według Marco Bellocchia, czyli o kontestacyjnych pragnieniach i złudzeniach („Witaj, nocy”), „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 69, s. 153-164.

Giallo-politico: śledztwo w sprawie gatunku poza wszelkim podejrzeniem, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31, s. 141-156.

Marco Bellocchio. Między buntem a ukojeniem [w:] Autorzy kina europejskiego V, red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Kraków 2009, s. 39-58.

Cztery Odyseje Ermanno Olmiego, „Panoptikum” 2009, nr 8, s. 201-210.

Przeciwko „rzeczywistości jednowymiarowej” ­– przestrzeń w wybranych filmach Piera Paola Pasoliniego [w:] Przestrzenie (tekstów) kultury, red. Natalia Lemann, Łódź 2009, s. 153 – 159.

Filmowy ślad środkowoeuropejskiej tożsamości. Uwagi o filmie „Niepochowany” Màrthy Mészàros, „Panoptikum” 2008, nr 7, s. 331-334.

Nowa pamięć historyczna, czyli o współczesnej kinematografii niemieckiej [w:] Kino najnowsze: dialog ze współczesnością, red. Ewa Ciszewska, Magdalena Saryusz-Wolska, Kraków 2007, s. 43-54.

„Ojczyzna mentalna” kontra „Ojczyzna z konieczności”, czyli o słowiańskim temperamencie w krzywym zwierciadle na przykładzie filmu „Czarnogóra” Dušana Makavejeva [w:] Region i Ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze, red. D. Tkaczewski, Sosnowiec: Wydawnictwo Muzeum w Sosnowcu 2007, s. 84-90.

III. Prace popularnonaukowe:

· Analiza filmu "Życie jest piękne" Roberto Benigniego wraz z materiałami dydaktycznymi (udział w projekcie „Edukacja Filmowa” organizowanym przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej ze środków Filmoteki Narodowej) – dostępne przez: www.edukacjafilmowa.pl

· Analiza filmu "Zwycięzca" Marco Bellocchia wraz z materiałami dydaktycznymi (udział w projekcie „Edukacja Filmowa” organizowanym przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej ze środków Filmoteki Narodowej) – dostępne przez: www.edukacjafilmowa.pl

IV. Przekłady naukowe i recenzje

Francesco Bono, "Italiener w Berlinie. Augusto Genina i firma produkcyjna Nero-Film", (tłumaczenie artykułu) [w:] "Filmowa Europa", red. Piotr Sitarski, Michał Pabiś-Orzeszyna, Monika Rawska, Łódź 2020

"Lost in translation", czyli co kryje się między słowami pokrytymi patyną historii (recenzja książki Agaty Hołobut i Moniki Woźniak "Historia a ekranie. Gatunek filmowy a przekład audiowizualny"), "Kwartalnik Filmowy" 2019 nr 108.

Stefano Ciammaroni, Archiwista narodzin i śmierci. Jutrzenka i mise-en-mort w historiografiach włoskiego neorealizmu, (tłumaczenie artykułu; razem z M. Pabisiem) „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67-68, s. 190-209.

Zagraniczne (wyjazdy studyjne):

2014 - kwerenda biblioteczna we Włoszech w ramach realizowanego grantu NCN (Florencja)

2013 - staż naukowy we Włoszech w ramach projektu "Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ" (Mediolan)

W toku studiów doktoranckich dwie zagraniczne kwerendy biblioteczne we Włoszech (Bolonia, Mediolan)

2011 – stypendium Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana Università degli Studi di Milano (Gargnano del Garda)

2005/2006 – studia na Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (wydział Lingue e Letterature Straniere Moderne) w ramach programu Erasmus


Zainteresowania naukowe

Obszary specjalizacji:

- kino włoskie lat 1945-2000

- polsko – włoskie kontakty i relacje filmowe

- kultura wizualna Włoch

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Italianistyki

  Obszary specjalizacji:

  - kino włoskie lat 1945-2000

  - polsko – włoskie kontakty i relacje filmowe

  - kultura wizualna Włoch

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela