Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Maria Topola
Główny adres email
Marcin.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Ochrony Pracy

  1. W ramach prac dydaktycznych zajmuję się m.in.: prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń, prowadzeniem i recenzowaniem prac dyplomowych.

  2. W ramach prac naukowych zajmuję się badaniami m.in. w następujących obszarach: czas pracy, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, status prawny wybranych grup zawodowych, dokumentacja pracownicza, wybrane zagadnienia z pogranicza prawa pracy, prawa wyznaniowego i prawa ochrony danych osobowych.

  3. W ramach prac organizacyjnych jestem zaangażowany w organizację konferencji naukowych w ramach Katedry Prawa Pracy oraz Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela