Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Dąb
Główny adres email
Anna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Anna Michalak – dr nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy, archeolog.

W obszarze moich zainteresowań naukowych znajdują się w szczególności zagadnienia związane z: procesem tworzenia prawa (także w perspektywie porównawczej), sądownictwem konstytucyjnym, konstytucyjnymi gwarancjami ochrony praw jednostki oraz ochroną dziedzictwa kulturowego.

Jestem członkiem Komitetów Zarządzających akcji COST (CA17135 - Constitution-making and deliberative democracy, CA18128 - Saving European Archaeology from the Digital Dark Age).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego

  Prowadzenie zajęć z prawa konstytucyjnego (wykłady i ćwiczenia) oraz seminariów, i proseminariów. Konwersatoria z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela