Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Brzoza
Główny adres email
Wojciech.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

  Zainteresowania badawcze:

  - historia stosunków polsko-radzieckich

  - dzieje Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

  - dyplomacja Polski okresu stalinowskiego

  - Związek Patriotów Polskich w ZSRR

  - przesiedlenia i repatriacja Polaków ze Wschodu

  Zajęcia dydaktyczne:

  - historia polityczna Polski i powszechna XX w.

  - losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

  - komercjalizacja i transfer wiedzy historycznej do społeczeństwa

  - wojskoznawstwo (m.in. w zakresie dziejów tradycji oręża polskiego)

  - stosunki międzynarodowe

  Działalność popularyzatorska i organizacyjna:

  - wykłady i warsztaty dla szkół, muzeów, towarzystw i klubów historycznych i innych instytucji o tematyce wschodniej i sybirackiej

  - współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie popularyzacji wyników badań historycznych

  - koordynacja współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi


  Praca w Archiwum Sybiraków UŁ:

  - opracowywanie, katalogowanie, poszerzanie, digitalizowanie i udostępnianie zasobu archiwalnego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela