Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Klon
Główny adres email
Joanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na poziomie studiów magisterskich (1997) oraz doktoranckich (2001), z zakresu biochemii i genetyki. Następnie, uzyskałam stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. „Diagnozowanie i prognozowanie występowania toksygenicznych zakwitów sinic (Cyanobacteria) w celu uzyskania dobrego stanu ekologicznego wód” (2008), a od roku 2014 jestem profesorem tytularnym nauk biologicznych ze specjalizacją biologia molekularna i ekohydrologia. Ponadto jestem członkiem Polskiego Komitetu Programu Hydrologicznego UNESCO. Jestem również członkiem Grupy Doradczej przy przygotowywaniu serwisu internetowego „Science for Environmental Policy” – „News Alert”, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej. Od kilku lat uczestniczę w pracach Zespołów Ekspertów w Narodowym Centrum Nauki i mam możliwość recenzowania projektów w programie NAWA.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Jako nauczyciel akademicki staram się m.in. przybliżać studentom jak ważnym narzędziem są metody z zakresu analiz genetycznych i enzymatycznych w badaniach środowiskowych oraz prawidłowy dobór biotestów w ocenie toksyczności ostrej i chronicznej. Jako naukowiec skupiam swoje zainteresowania badawcze na roli mikroorganizmów w zapobieganiu i ograniczaniu zakwitów wód, w tym toksycznych cyjanobakterii. Razem z kolegami z Katedry oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN staram się uzyskaną wiedzę przełożyć w opracowywanie rozwiązań na bazie natury - nature-based solutions.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela