Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Artur Maria Sosna
Główny adres email
Artur.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

1998 – 2003, studia magisterskie ekonomii, informatyka i ekonometria, Uniwersytet Łódzki (Ocena efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych)

2003 – 2004, studia podyplomowe, doradcy inwestycyjni, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2005 – 2009, studia doktoranckie ekonomii, Uniwersytet Łódzki (Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych)

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem lub współautorem ponad 50 prac.


W latach 2004-2018 uzyskałem następujące nagrody i wyróżnienia:

Laureat II edycji konkursu „Wycena debiutu” (miejsce 1). Konkurs dziennika gospodarczego (gazety) Puls Biznesu i firmy Techmex – nagroda notebook CA9200.

Konkurs polegał na wytypowaniu oraz uzasadnieniu ceny akcji spółki TVN, sprzedawanych w ofercie publicznej w pierwszym dniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. w dniu 07.12.2004 r. - grudzień 2004


Laureat III miejsca w kategorii prac doktorskich (2009-2011) za pracę pt. Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych.

XI edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową. Nagrodę ufundował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - maj 2012


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec.

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne - grudzień 2012


Wyróżnienie „Łódzkie Eureka” – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi (X edycja).

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne - kwiecień 2013


Laureat konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców”.

II edycja konkursu Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce (PITWIN) oraz Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na najlepsze projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców - lipiec 2013


Medal okolicznościowy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej - październik 2013


Nagroda w konkursie firmy StatSoft – XXIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD 2014), 8-10 wrzesień 2014, Międzyzdroje - wrzesień 2014


Nagroda w konkursie firmy StatSoft – XXVI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD 2017), 23-25 październik 2017, Kraków - październik 2017


Nagroda im. Profesora Kazimierza Zająca – Artur Mikulec, Małgorzata Misztal. XII międzynarodowa konferencja naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 8-11 maj 2018, Zakopane - maj 2018

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe:

Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, systemy emerytalne, banki, ryzyko i efektywność

Metody porządkowania liniowego, analiza skupień

Zastosowanie metod statystycznych w naukach biologicznych

Analiza trwania przedsiębiorstw


Moje hobby:

podróże, pływanie, gra w szachy

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod Statystycznych

  Dydaktyka:

  - wykłady / ćwiczenia - statystyka opisowa, statystyka, metody statystyczne, wnioskowanie statystyczne, matematyka finansowa, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

  - seminarium lic. / mgr

  - źródła danych statystyki publicznej (EMOS)

  - seminarium statystyka publiczna II (EMOS)


  Nauka:

  - praca naukowa - analiza trwania przedsiębiorstw


  Inne stanowiska i pełnione funkcje:

  2010 – … urzędnik służby cywilnej, Urząd Statystyczny w Łodzi

  2021 – … Zastępca Dyrektora, Urząd Statystyczny w Łodzi

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela