Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Piotr Brzoza
Główny adres email
Piotr.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor Piotr Milczarski jest zatrudniony na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej od 01.10.2009 r. Dr Milczarski w ramach swojej działalności naukowej jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych, w tym ponad 30 prac indeksowanych na Scopus i Web Of Science, wśród nich ponad 10 prac powstało w zespołach międzynarodowych. Od 2012 r. kieruje Pracownią Systemów Mobilnych. Jest współautorem kilku projektów finansowanych przez NCBiR i NCN, zktórych pięć otrzymało dofinansowanie (InfoGeoLog, CFOOD/Biostrateg, N@uczyciel Jutra, Sonata, POWER). Dr Milczarski prowadził prace wdrożeniowe w firmach z Łodzi i z Polski.

Wramach swoich obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych brał udział w opracowaniu nowych siatek na kierunku Informatyka studia Inżynierskie i Magisterskie; był promotorem ponad 45 prac inżynierskich i ponad 45 prac magisterskich; prowadzi i koordynuje ok. 20 przedmiotów; prowadzi zajęcia ze studentami Erasmus; jest członkiem Rady Wydziału; pracował w Wydziałowych Komisjach np. d.s. Jakości Kształcenia (2011-2019) i Dydaktycznej Informatyki (od 2011 r.), a także w Komisji przygotowującej raport ewaluacji Wydziału w 2012 r.; uczestniczył w konferencjach dydaktycznych i jest autorem i współautorem ośmiu publikacji z zakresu zastosowań metodologii informatycznych i gier mobilnych w kształceniu studentów Informatyki; brał udział jako wykonawca w czterech międzynarodowych projektach finansowanych przez Erasmus + (Walkabout IP, GENIUS, FUTURE, JEU – kierownik zadań UŁ); jest koordynatorem w międzynarodowym projekcie GGULIVRR@Lodz od 2014 r.; otrzymał dwie zespołowe nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2016 i 2018.

Piotr Milczarski wykazuje zdolności organizacyjne, poprzez kierowanie studiami podyplomowymi Akademia Technologii Sieciowych oraz kursami Cisco od 2011 r.

Piotr Milczarski rozwija swoje umiejętności potwierdzając je zdobytymi od 2009r. kilkanastoma uznanymi certyfikatami np. IBM Certified System Administrator - AIX 7, Cisco CCNA, Cisco CCNP (za co otrzymał Cisco Excelence Award w 2017r.), Adobe Flex i inne.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda Rektora UŁ zespołowa w latach 2016 i 2018

Zainteresowania naukowe

Szybownictwo

Wirtualna i roszerzona rzeczywistość VR/AR/XR

Literatura SF

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Informatyki Stosowanej

  Prowadzenie prac B+R w zakresie przetwarzania obrazów, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zastosowań AI w systemach mobilnych, aplikacji mobilnych, sieci komputerowych itp.

  Kierownik Pracowni Systemów Mobilnych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (WFIS)

  Kierownik studium podyplomowego Akademii Technologii Sieciowych - spec. CISCO CCNA R&S i CISCO CCNP

  Kierownik kursów Cisco na WFIS

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela