Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Sosna
Główny adres email
Krzysztof.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr Krzysztof Majer specjalizuje się w literaturze północnoamerykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej prozy kanadyjskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują intermedialność (zwłaszcza odwzorowanie form muzycznych w prozie literackiej), kultury diasporyczne w Kanadzie (szczególnie żydowską i arabską), a także studia nad adaptacją, parodią i przekładem. Jest redaktorem pionierskiej monografii dotyczącej prozy Rawiego Hage’a pt. Beirut to Carnival City: Reading Rawi Hage (Brill, 2019), a także współredaktorem monografii Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes (Brill, 2018; z Justyną Fruzińską, Józefem Kwaterką i Normanem Ravvinem) i Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice (CSP, 2009; z Grzegorzem Kościem). Publikował także artykuły na temat prozy Mordecaia Richlera (np. w poświęconym pisarzowi numerze Canadian Literature, University of British Columbia, 2010), Vladimira Nabokova, Stevena Millhausera, Patricka deWitta, Jacka Kerouaca, Marka Anthony’ego Jarmana, Thomasa Bernharda, oraz filmów Françoisa Girarda i braci Coen. Opublikował szereg wywiadów z pisarzami kanadyjskimi, w tym z Billem Gastonem, Rawim Hage’em i z Sherry Simon. Od 2014 roku współpracuje z czasopismem Canadian Literature jako recenzent publikacji literackich i krytycznych. Od 2007 r. dr Majer należy do Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą intermedialności muzyczno-literackiej we współczesnej prozie anglojęzycznej.

Dr Majer był zapraszany na wykłady gościnne m.in. przez Institute of Canadian Jewish Studies na montrealskim Concordia University (2011), Ośrodek Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim (2015), Uniwersytet Śląski w Sosnowcu (2019) czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2021). Ma również na koncie szereg wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus, m.in. pobyt na uniwersytetach w Antwerpii, Szeged, Turku, Izmirze i Giessen. Dr Majer zasiada w radzie naukowej projektu Corona Fictions, realizowanego na Uniwersytecie w Grazu (Austria).

Krzysztof Majer zajmuje się również przekładem literackim. Dwukrotnie otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie”: w 2015 r. za przekład Listów Allena Ginsberga (Wyd. Czarne) i w 2017 r. za przekład Depesz Michaela Herra (Wyd. Karakter), za który był również nominowany do Nagrody Literackiej „Gdynia” oraz do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W 2016 r. za przekład na język angielski wybranych opowiadań ze zbioru Andrzeja Stasiuka pt. Kucając otrzymał II Nagrodę w konkursie im. Johna Drydena, organizowanym przez British Centre for Literary Translation i British Comparative Literature Assocation; w 2019 w tym samym konkursie uzyskał wyróżnienie za przekład fragmentu powieści Andrzeja Muszyńskiego Podkrzywdzie. W 2015 był stypendystą kanadyjskiego Banff International Literary Translation Centre, gdzie przebywał z tłumaczonymi przez niego autorami, Rawim Hage’em i Madeleine Thien. Tłumaczył również m.in. Jacka Kerouaca i Allena Ginsberga (Listy; Czarne, 2012, 2014), Michaela Chabona (Telegraph Avenue; W.A.B., 2020), Patricka deWitta (Podmajordomus Minor; Czarne, 2016), Hermana Melville’a (Benito Cereno [w:] Nowele i opowiadania; P.I.W. 2020), Patti Smith (Rok Małpy; Czarne, 2020), Billa Gastona (Bogowie pokazują klaty; Marginesy, 2019; z Kają Gucio), a także krótsze utwory lub fragmenty prozy Debory Eisenberg, Davida Marksona, Stevena Millhausera, Nialla Griffithsa, D. J. Enrighta czy Stephena Kinga. Współpracował z czasopismami „Literatura na Świecie” i „Art Inquiry”, dla których przekładał również teksty z dziedziny teorii i krytyki literatury (m. in. Chinua Achebe, Stuart Hall, Arthur Machen, Grzegorz Sztabiński, Ryszard Kluszczyński). Był redaktorem gościnnym numeru kanadyjskiego „Literatury na Świecie” (3-4/2017), gdzie przełożył utwory Rawi’ego Hage’a, M. A. Jarmana, Madeleine Thien i Johna Goulda. Na użytek naukowy prof. Goldie Morgentaler (University of Lethbridge, Alberta) przełożył również z polskiego na angielski ok. 100 listów wymienionych przez pisarki Chawę Rosenfarb i Zenię Larsson. Prowadził warsztaty przekładowe, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim (2017) i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017, 2020). Od 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Więcej na temat działalności przekładowej na stronie STL: http://stl.org.pl/profil/krzysztof-majer/.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej


  Orcid/profil w PBN

  0000-0001-9660-1465

  Edukacja:

  Rozprawa doktorska: The Picaro Messiah and the Unworthy Scribe: A Pattern of Obsession in Mordecai Richler’s Later Fiction (2008, promotor: prof. Krzysztof Andrzejczak)

  Praca magisterska: The Antagonist in John Barth’s The Sot-Weed Factor and Giles Goat-Boy (2003, promotor: prof. Krzysztof Andrzejczak)

  Nagrody:

  Stypendium dla młodych naukowców (UŁ, 2011)

  Promocje:

  Kilkadziesiąt prac dyplomowych na temat literatury i kultury amerykańskiej oraz kanadyjskiej, w tym twórczości takich pisarzy jak Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Rawi Hage, Timothy Findley, Margaret Laurence, Adele Wiseman, Hugh MacLennan, Raymond Carver, Herman Melville, Henry James, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Abraham Cahan, Sarah Ruhl, Walt Whitman, Henry David Thoreau, William S. Burroughs czy Alan Moore.

  Działalność organizacyjna:

  Dr Majer był kierownikiem szeregu międzynarodowych konferencji, w tym VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pod hasłem Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions / « Les (Re)Visions canadiennes: Projections, Changements, Révolutions » (2019; z dr Justyną Fruzińską i dr Magdaleną Marczuk-Karbownik), Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes (2014; z dr Justyną Fruzińską i prof. Normanem Ravvinem) czy Machines / Ravines: Negotiating the (Technological) Sublime (2017; z Markiem Tardi, MFA). Prelegentami podczas tych konferencji byli wybitni badacze tacy jak David Nye (University of Southern Denmark), Sherry Simon (Concordia University, Montreal), Aritha van Herk (University of Calgary, Alberta) czy Goldie Morgentaler (University of Lethbridge, Alberta), a także kanadyjscy pisarze tacy jak Bill Gaston, Régine Robin czy John Gould.

  Od 2009 r. dr Majer jest opiekunem koła studenckiego United Students Society, działającego przy Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej. Zajęcia koła odbywają się 3-4 razy w semestrze i poświęcone są literaturze i kulturze północnoamerykańskiej – często pozycjom nowym i niekanonicznym. Wśród omawianych pisarzy znaleźli się do tej pory m.in. Cormac McCarthy, Don DeLillo, Raymond Carver, William Faulkner, H. P. Lovecraft, Vladimir Nabokov, Henry James, Philip Roth, J. D. Salinger, David Foster Wallace, Margaret Atwood, Barbara Gowdy, William Gibson czy Joyce Carol Oates; dyskutowano także o filmach fabularnych wybitnych reżyserów (m. in. Sam Mendes, David Cronenberg, bracia Coen czy Jim Jarmusch), jak również o ważnych filmach dokumentalnych (m.in. Blue-Eyed, Devil’s Playground czy I Am Not Your Negro) czy komiksach (np. Sin City, 100 Bullets, Blacksad).

  Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych, doktorantów oraz wybitnych uczestników studiów magisterskich i licencjackich. Staramy się również angażować w spotkania koła gości zagranicznych: w roku akademickim 2012-2013 naszymi gośćmi byli prof. Pirjo Ahokas z Uniwersytetu w Turku, dr Mirjam Horn z Uniwersytetu w Giessen oraz dr Murat Erdem z Uniwersytetu w Izmirze. W roku akademickim 2013-2014 gościliśmy dwoje pracowników Uniwersytetu w Giessen: Leonie Schmidt oraz Alexandra Scherra.

  W ramach koła organizowana jest również cykliczna konferencja studencka poświęcona literaturze i kulturze północnoamerykańskiej, organizowana zazwyczaj przez dra Krzysztofa Majera albo dr Justynę Fruzińską. Jak dotąd odbyło się osiem konferencji, zorganizowanych pod hasłami: Images of Conflict (2010), The Body (2012), Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change (2013), Music in Literature / Literature in Music: North American Intermedial Exchanges (2014), Unum? Individualism and Community (2016), Pets & Beasts: Animals (2017), Questions of Travel: Journeys (2018) i All Lives Matter? Tokenism, Universalization and Containment (2019). Główne prelekcje wygłaszali znakomici uczeni tacy jak William Glass (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski), David Schauffler (Uniwersytet Śląski, Katowice), dr Alexander Scherr (University of Giessen), dr Zuzanna Szatanik (Uniwersytet Śląski), dr Justyna Stępień (Uniwersytet Szczeciński) czy prof. Richard Profozich (UŁ).

  Więcej informacji znaleźć można na stronie USS na Facebooku:

  https://www.facebook.com/groups/352903906154/

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela