Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Dąb
Główny adres email
Joanna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik Centrum Obsługi Studenta

  1. Kierowanie, nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników Centrum Obsługi Studenta

  2. Opracowanie regulaminów sesji egzaminacyjnych

  3. Przyjmowanie skarg od studentów

  4. Przyjmowanie skarg na studentów

  5. Weryfikacja list stypendialnych cudzoziemców

  6. Sprawozdawczość GUS w zakresie studentów oraz studiów podyplomowych

  7. Wprowadzanie danych do systemu POLON w części dotyczącej studentów, nadzór nad prawidłowością danych

  8. Przygotowanie budżetu w części dotyczącej przychodów związanych z tokiem studiów

  9. Współpraca z Prodziekanem ds. studenckich, oraz Pełnomocnikami Dziekana ds. studenckich w zakresie rozpatrywania spraw studentów

  10. Przygotowanie propozycji uchwał Rady Wydziału z zakresu spraw dotyczących studentów

  11. Wsparcie techniczne w obsłudze systemu APD dla pracowników Wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela