Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sylwia Dąb
Główny adres email
Sylwia.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2017 rok). W swojej pracy doktorskiej zajmowałam się formalnymi i nieformalnymi relacjami społecznymi pomiędzy mediami, sferą polityki i biznesu na poziomie lokalnym oraz tym jakie są konsekwencje tych relacji dla społeczności lokalnych.

Rezultaty projektu doktorskiego zostały opublikowane w 2019 roku w książce "Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków" (Kraków/Łódź: Universitas/WUŁ, pp. 426). Książkę można przeczytać w wolnym dostępie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/Mecfal_prasa_lokalna.pdf).

Jestem członkinią zespołu redakcyjnego Przeglądu Socjologicznego (pełnię funkcję zastępczyni redaktora naczelnego) oraz przewodniczącą Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Osiągnięcia naukowe

Najnowsze publikacje:

 • Męcfal Sylwia (2020) „Analiza praktyk anonimizacji danych w polskich jakościowych badaniach socjologicznych na tle literatury przedmiotu oraz zasad etyczno-prawnych”. Przegląd Socjologiczny 69(3): 59-84. https://doi.org/10.26485/10.26485/PS/2020/69.3/3
 • Męcfal Sylwia (2020) Local media policies in Poland. Key issues and debates, In: The Routledge Companion to Local Media and Journalism. A. Gulyas, D. Baines (eds), 122-131 (chapter 11), London: Routledge. DOI: 10.4324/9781351239943-14

Inne publikacje dostępne na: https://www.researchgate.net/profile/Sylwia_Mecfal

lub na: https://unilodz.academia.edu/SylwiaMecfal

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2063-7207

Zainteresowania naukowe
 1. metody badań społecznych
 2. etyka badań społecznych
 3. badania zjawisk „trudnych”
 4. jakościowe badania terenowe (np. metoda studium przypadku, participatory action research)
 5. badania mediów (media lokalne, problemy dotyczące fact-checkingu w mediach, organizacje zajmujące się fact-checkingiem)
 6. etyka mediów, etyka dziennikarska
 7. konflikt interesów w dziennikarstwie
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Polityki i Moralności

  Obowiązki dydaktyczne, prowadzone zajęcia:

  • Metody badań społecznych (FiR)
  • Metody badań społecznych II (socjologia I stopień)
  • Warsztat badacza terenowego – projektowanie, praktyka oraz etyka badań społecznych (zajęcia do wyboru)
  • Przygotowanie projektu badawczego (socjologia I stopień)
  • Metody analizy danych zastanych: analiza treści (socjologia II stopień)
  • Metody i analizy danych zastanych (socjologia II stopień)
  • Podstawy badań społecznych (praca socjalna)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela