Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych

  Do zakresu obowiązków należy m. in. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu powszechnej historii państwa i prawa (ćwiczenia), prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, autorstwo i współautorstwo monografii oraz publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych, w szczególności obejmujących tematykę historii państwa i prawa, prawa o notariacie, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa handlowego, aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  Do obowiązków organizacyjnych należy m. in. członkostwo w organach kolegialnych Wydziału, organizacja konferencji i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych (np. opieka nad studentami w ramach olimpiady historycznoprawnej) oraz wykonywanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela