Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marta Maria Klon
Główny adres email
Marta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Moją uczelnią macierzystą jest Uniwersytet Łódzki, którego jestem absolwentką oraz pracownicą. Ukończyłam na nim trzy kierunki studiów: matematykę finansową i aktuarialną na wydziale Matematyki I Informatyki, informatykę i ekonometrię oraz stosunki międzynarodowe na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz. W 2014 roku uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych. Moja rozprawa została nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę doktorską Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 roku. W latach 2014-2018 kierowałam projektem Narodowego Centrum Nauki „Hypothesis Testing in Market Risk Evaluation”. W ponad dziesięcioletnim czasie prowadzenia pracy badawczej opracowałam kilkadziesiąt publikacji obejmujących różne aspekty zastosowania teorii probabilistyki w finansach. Moje aktualne badania koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem rynkowym, pomiarze tzw. ryzyka zdarzeń ekstremalnych oraz testowaniu model ryzyka.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
za cykl publikacji związanych z modelami ryzyka, 2016

Nagroda Komisji Nadzoru Finansowego
za najlepszą pracę doktorską z zakresu finansów, 2015

Doktorat wyróżniony nagrodą
Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 2014

Kierunek matematyka zakończony nagrodą
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, 2013

2 ekonomiczne kierunki studiów zakończone otrzymaniem Medali
za Chlubne Studia, 2006, 2011

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za osiągnięcia w nauce 2008/2009

Stypendium Unii Europejskiej
Szwecja, University of Orebro, 2005–2006

Zainteresowania naukowe

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE


Zastosowania probabilistyki i teorii procesów stochastycznych w ekonomii
Testy statystyczne
Zarządzanie ryzykiem
Aksjomatyczna teoria ryzyka


HOBBY


Żeglarstwo

Narciarstwo
Wędrówki górskie
Środowisko naturalne i ekologia

Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Metod Statystycznych

  Zajmuję stanowisko naukowo-dydaktyczne. Moja praca badawcza obejmuje różne zagadnienia z zakresu zastosowania metod probabilistycznych na rynku finansowym. Podobną tematyką zajmuję się w ramach zajęć ze studentami. Prowadzę przedmioty w obszarach tematycznych:

  • matematyki (matematyka, matematyka i logika, matematyka i statystyka w zarządzaniu),
  • statystyki (statystyka opisowa, statystyka matematyczna),
  • finansów (matematyka finansowa, inżynieria finansowa),
  • informatyki (technologia informacyjna).


  Zadania organizacyjne, którymi zajmuję się poza prowadzeniem badań i dydaktyką to:

  • praca w Komisji Rozwoju Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego,
  • praca w podkomisji zajmującej się tworzeniem ujednoliconych kryteriów oceny wniosków grantowych "młodych naukowców",
  • praca w komisji zajmującej się opracowaniem jednolitego systemu ocen egzaminów magisterskich i licencjackich oraz prac magisterskich i licencjackich na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym,
  • organizacja konferencji MSA (Multivariate Statistical Analysis).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela