Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista ds. publikacji elektronicznych Wydawnictwa UŁ Zespół ds. Publikacji Elektronicznych i Deponowania

  1. Deponowanie wersji elektronicznych czasopism na platformach OJS, CEEOL, BAZHUM, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Digital Commons, Repozytorium UŁ.

  2. Rewizja jakości metadanych archiwalnych artykułów opublikowanych w OJS.

  3. Aktywowanie numerów DOI i przekazywanie pełnego zestawu metadanych do CrossRef.

  4. Tworzenie stron internetowych czasopism na platformie czasopism UŁ Open Journal System, aktualizowanie danych.

  5. Deponowanie monografii w Repozytorium UŁ.

  6. Udział w pracach przy wprowadzaniu nowych wersji platform.

  7. Kontrola jakości plików zgodnie z wymogami baz.

  8. Opracowanie metadanych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela