Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

  Joanna Mikosz - doktor nauk humanistycznych, adiunkt i koordynator międzynarodowego Programu Erasmus w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Ma w swoim dorobku wiele publikacji prasowych, naukowych oraz książki:, „Kulturalne dodatki do prasy dwudziestolecia międzywojennego”(2007), „Dziennik Łódzki” – tradycja i współczesność” (2006), „Z warsztatu przyszłego dziennikarza prasowego”(2008), "Journalism, Media and Advertising in Poland - Selected Issues" (2013) i "Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej" (2015). Opublikowała także z dr. Piotrem Fąką dwie książki przeznaczone dla studentów Programu Erasmus: „On Press Journalism and Communication – Selected Issues” (2008) oraz „Media Market In Poland” (2008). Obecnie pisze książkę poświęconą prasie sandomierskiej. Przez wiele lat współpracowała z redakcjami: “Dziennika Łódzkiego”, “Gazety Wyborczej”, “Kroniki Miasta Łodzi” i “Kultury i Biznesu” pozwoliła na zdobycie wiedzy praktycznej, którą przekazuję studentom w trakcie zajęć.

  Od 2017 roku bierze udział w projekcie badawczym “Studies in Linguistics, Culture and FLT" realiowanym w Shumen Univerisity w Bułgarii.

  Joanna Mikosz interesuje się historią prasy, rynkiem prasy polskiej, prasą lokalną i regionalną, reklamą prasową oraz zewnętrzną (standardową i niestandardową).

  Wśród prowadzonych przedmiotów są: Sposoby promocji prasy polskiej, Źródła informacji dziennikarskie, Krytyka prasowa, Rynek prasy polskiej, Sztuka pisania, Warsztaty internetowe, Media lokalne i środowiskowe oraz Seminarium licencjackiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela