Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jolanta Klon
Główny adres email
Jolanta.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Kierownik Centrum Administracyjno-Technicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Centrum Administracyjno-Techniczne

  Organizacja pracy w obszarze spraw administracyjnych i gospodarczych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Koordynacja i kontrola pracy pracowników administracji i obsługi Centrum Administracyjno-Technicznego Wydziału. Nadzór nad właściwym wykonywaniem usług przez firmy zewnętrzne współpracujące z Wydziałem. Określanie potrzeb w zakresie inwestycji i remontów. Nadzór nad Wykonawcami w czasie prowadzonych inwestycji i remontów. Wynajem doraźna oraz długoterminowa powierzchni reklamowych, sal dydaktycznych oraz pomieszczeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (opracowywanie konkursów, przygotowanie umów dla Najemców). Organizacja ważnych wydarzeń cyklicznych oraz okolicznościowych takich jak Inauguracja Roku Akademickiego, Gala Absolwentów Wydziału, konferencje naukowe czy wystawy. Odpowiedzialność majątkowa oraz nadzór nad prowadzeniem ewidencji i likwidacji składników majątku Wydziału. Zapewnienie właściwego udziału Jednostek Wydziału w inwentaryzacji. Współudział w przygotowywaniu planu budżetu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, w tym również budżetu obywatelskiego. Opracowywanie okresowych planów w zakresie wyposażenia w sprzęt, urządzenia oraz materiały dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału. Wykonywanie innych poleceń Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela