Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Hubert Maria Sosna
Główny adres email
Hubert.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Biuro Dziekana

  sprawy organizacyjne,

  • Rada Wydziału
  • Akty prawne wydziału

  sprawy z zakresu kształcenia,

  • zapisy na specjalności i przedmioty w USOS
  • przedmioty w USOS
  • grupy w USOS
  • protokoły w USOS
  • rankingi stypendialne w USOS
  • cenniki w USOS
  • rozkłady zajęć w USOS
  • rozliczenia międzywydziałowe
  • Suplementy w USOS
  • Wymagania etapowe i ECTS
  • Tematy prac dyplomowych

  sprawy z zakresu nauczania

  • Programy kształcenia i plany studiów
  • Obsada zajęć dydaktycznych (wewnętrzna, zewnętrzna, nieetatowa)
  • Umowy o prowadzenie zajęć z pracownikami nieetatowymi
  • Kontrola i rozliczanie pensum nauczycieli akademickich
  • Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia (zasady przyjęć, olimpiady itp.)
  • Powołania komisji rekrutacyjnych
  • Program MOST
  • Zajęcia ogólnouczelniane

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela