Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Klon
Główny adres email
Małgorzata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik działu Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta

  • organizacja sprawnej pracy Działu Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
  • pełnienie nadzoru nad procesem kształcenia na Wydziale Zarządzania UŁ
  • kontrola przebiegu trwających działań
  • opracowywanie i wdrażanie sytemu zapewnienia jakości kształcenia
  • organizacja procesu oceny pracowniczej nauczycieli akademickich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela