Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paulina Maria Brzoza
Główny adres email
Paulina.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora w Instytucie Anglistyki UŁ

2011 - nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Rozprawa doktorska pt. The Micropolitical Dimension of Harold Pinter’s Dramatic Writing (Mikropolityczny Wymiar Dramatów Harolda Pintera) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Uchman)

2012 – 2020: Koordynator przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na kierunku Filologia angielska

2011 – obecnie: Członek komisji egzaminacyjnych zawodów II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego w okręgu łódzkim

2015 - obecnie: Koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi na kierunku Filologia angielska

2018 - obecnie: Mentor w programie dydaktycznym UŁ "Zdolny uczeń-świetny student"

2020 - obecnie: Tutor w projekcie o charakterze wdrożeniowym pn. Mistrzowie Dydaktyki

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Współczesny dramat anglojęzyczny

Literatura brytyjska i amerykańska

Dydaktyka języka obcego

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu

  Pracownik dydaktyczny.

  Sprawowane funkcje:

  Koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi na kierunku Filologia angielska

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela