Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dominik Maria Sosna
Główny adres email
Dominik.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich; profesor uczelni w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski, 2014); specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004); stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003); staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin); liczne wyjazdy studyjne i wykłady w ramach prowadzonych grantów Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu Dyplomacja samorządowa narzędziem promocji Polski w Chinach współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies, European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa). Jest autorem dwóch monografii "Między pragmatyzmem a konfujańską moralnością. Deidelogizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform" oraz "China's Provinces and the Bełt and Road Initiative", współautorem monografii "China Selected Identity: State, Ideology and Culture" oraz licznym tekstów naukowych publikowanych w wydawnictwach takich jak Routledge, Rownam and Littlefileld oraz czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

relacje między politycznym centrum a prowincjami w Chińskiej Republice Ludowej; polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej, Chiny w państwach rozwijających się

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Studiów Azjatyckich

  profesor uczelni w Katedrze Studiów Azjatyckich, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ; zajmuje się problematyką chińskiego systemu politycznego oraz polityki zagranicznej ChRL.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela