Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Topola
Główny adres email
Michał.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Specjalista ds. własności intelektualnej Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

  Zakres obowiązków:

  • Udostępnianie pracownikom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego literatury patentowej.
  • Udostępnianie i dystrybucja pracownikom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym publikacji uzyskanych od Urzędu Patentowego.
  • Zapewnianie dostępu do ogólnie dostępnych bezpłatnych patentowych baz danych wynalazków.
  • Udzielanie pracownikom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego oraz osobom zainteresowanym podstawowych informacji wspomagających wykonywanie poszukiwań w zasobach informacji patentowej.
  • Udzielanie pracownikom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego oraz osobom zainteresowanym podstawowych informacji na temat procedur obowiązujących przed Urzędem Patentowym RP, EPO, WIPO, EUIPO.
  • Przesyłanie abstraktów i pełnych tekstów opisów patentowych.
  • Promowanie zagadnień z zakresu własności intelektualnej, w szczególności: przygotowywanie i dystrybucja informacji o wydarzeniach z zakresu własności intelektualnej, udział w szkoleniach i konferencjach.
  • Wspomaganie prac naukowo-badawczych poprzez prowadzenie badań patentowych mających na celu śledzenie najnowszych osiągnieć i kierunków rozwoju nauki techniki światowej.
  • Pomoc w sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności intelektualnej.
  • Badanie stanu techniki.
  • Badanie zdolności patentowej.
  • Badanie czystości patentowej.
  • Wstępna ocena poziomu innowacyjności rozwiązań.
  • Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie ochrony własności intelektualnej.
  • Wprowadzanie i monitorowanie danych do systemu POL-on.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela