Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Starszy specjalista Centrum Obsługi Studenta

  Administrowanie spraw związanych z tokiem studiów, oraz obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Finanse i rachunkowość, w tym:

  - przygotowywanie, wydawanie, przedłużanie legitymacji dla studentów

  - rozliczanie etapów studiów

  - zakładanie i kontrola należności należnych wpłat za powtarzanie lub warunek a także czesne; przygotowywanie oraz wysyłanie wezwań do zapłaty

  - drukowanie i archiwizacja protokołów ogólnych

  - przyjmowanie i obsługa podań/wniosków, zawiadamianie studentów o skreśleniu, powtarzaniu, udzielonym urlopie oraz innych decyzjach

  - sporządzanie list rankingowych do celów stypendialnych, obsługa wniosków, weryfikowanie list stypendialnych

  - uruchamianie procesu obsługi pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), generowanie protokołu egzaminu dyplomowego

  - sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb POLon oraz innych sprawozdań na potrzeby Wydziału lub UŁ


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela