Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Dotychczasowe zainteresowania naukowo-badawcze koncentrowały się wokół problematyki przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, a w szczególności na spółkach pracowniczych powstałych w wyniku oddania przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania w ramach prywatyzacji metodą bezpośrednią. Nowym obszarem badań teoretyczno-empirycznych jest wpływ wyników zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w wymiarze społecznym, środowiskowym i nadzoru korporacyjnego na jego wyniki finansowe.

  Wykaz zajęć dydaktycznych:

  • Podstawy biznesu międzynarodowego
  • Teorie przedsiębiorstwa
  • Strategies of sustainable business (zajęcia prowadzone w języku angielskim)
  • Zarządzanie (zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim)
  • Zarządzanie aktywami
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
  • Analiza ekonomiczna
  • Rachunek kosztów
  • Controlling (zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim)
  • Metody oceny projektów gospodarczych
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
  • Restrukturyzacja działalności gospodarczej
  • Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
  • Zarządzanie logistyczne
  • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa logistycznego
  • Analiza ekonomiczno-finansowa procesów logistycznych
  • Strategie logistyczne przedsiębiorstw
  • Przedsiębiorstwo na konkurencyjnym rynku


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela