Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Brzoza
Główny adres email
Aleksandra.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • asystent Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (przedmioty prowadzone w roku akademickim 2021/22: Pedagogika zabawy, Współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego, Współczesne strategie edukacji wczesnoszkolnej, Praktyka dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu, Praktyka dydaktyczno-wychowawcza w klasach I-III, Selected Approaches to Early Childhood Education)
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami
  • przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć oraz opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych

  • pełnienie funkcji opiekuna praktyk dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • udział w organizacji konferencji, sympozjów, seminariów
  • organizacja akcji promocyjnych i prezentujących na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela