Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Topola
Główny adres email
Łukasz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Łączę naukę, praktykę i pasje

Na prowadzonych zajęciach dzielę się ze studentami swoją praktyką. W swojej praktyce doradczej i terapeutycznej wykorzystuję dorobek naukowy. Pasjonuję się łączeniem obu tych światów i podejmowaniem wyzwań jakie są z tym związane.

Przez ponad 15 lat owocnie budowałem pomosty między światem badań i światem badanych. Pełniłem funkcję przewodniczącego Sieci Badawczej w ramach European Sociological Association, byłem członkiem Rady Programowej Transdyscyplinarnej Sieci Badań Jakościowych, recenzentem redakcyjnym wydawnictwa SAGE oraz Routledge w zakresie publikacji metodologicznych, współtworzyłem dwa czasopisma naukowe, w których redakcjach dbam o ich dalszy rozwój (międzynarodowe Qualitative Sociology review oraz krajowe polskojęzyczne Przegląd Socjologii Jakościowej). Równolegle ze swoją aktywnością naukową i dydaktyczną, transferowałem wiedzę do praktyki i biznesu. Pełniłem funkcję głównego eksperta nauk społecznych w międzynarodowej grupie doradczej Consulman S.p.A, koordynowałem duże projekty rozwojowe i doradzałem zarządom Philips Lighting, Indesit oraz Whirlpool. W grupie Toyota prowadził program coachingu interwencyjnego. Ponadto realizował duże projekty dla sektora Automotive dla FIAT Group, Lumileds, TRW, Brembo, Lacroix, a z innych branż dla JTI Corporation, PZU S.A., GFT, Commerzbank AG, Reiffeisen Bank, Adamed, Nordea, Orange i wielu mniejszych firm. Zasiadałem w zarządzie Izby Coachingu gdzie dodatkowo sprawowałem funkcję rzecznika prasowego.

Ustawiczny rozwój doprowadził mnie do uzyskania certyfikatów trenera i konsultanta Zarządzania (Matrik), coacha transformacyjnego (ICF CoachWise™, TPLC™), oraz terapeuty systemowego (Taunus-Institut für Stilles Familienstellen), a także ukończenia dwuletniej szkoły terapii pracy z ciałem (Core).

Aktualnie łączenie nauki, praktyki i pasji realizuję w swoich zainteresowaniach praktykami medytacyjnymi oraz badaniem odmiennych stanów świadomości i ich znaczenia dla kształtowania się nowej świadomości i nowych więzi społecznych.

Osiągnięcia naukowe

Moimi największymi osiągnięciami jest nieustająca praca nad pogłębianiem swojej świadomości, wrażliwości badawczej oraz praca nad własnym ego.

Efektami tych osiągnieć są różnorodne, nagrodzone i popularne wśród czytelników publikacje naukowe i wdrożeniowe, wystąpienia na konferencjach, prowadzenie seminariów metodologicznych i warsztatów

W życiu prywatnym, cieszę się spełnioną miłością, otoczeniem przyjaciół i wspaniałą relacją z moimi dziećmi

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

 • Socjologia stosowana, podejście systemowe, interakcjonizm
 • Pogłębione kompetencje społeczne, kształtowanie się jaźni systemowej
 • Odmienne stany świadomości
 • Procesy organizacyjne i organizacje turkusowe, coaching transformacyjny
 • Metodologia badań jakościowych, metodologia teorii ugruntowanej, badania poprzez metaforę

Zainteresowanie praktyczne:

 • coaching i mentoring transformacyjny, metody rozwoju kompetencji interpersonalnych
 • odmienne stany świadomości w zastosowaniu terapeutycznym
 • praktyka medytacyjna i jej znaczenie w kształtowaniu więzi i świadomości społecznej
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

  W zakresie obowiązków dydaktycznych m.in.:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu socjologii, metodologii badań jakościowych, nowoczesnych metod rozwoju kompetencji, komunikacji interpersonalnej
  • udział w opracowywaniu programów kształcenia, opracowywanie materiałów dydaktycznych
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami

  W zakresie obowiązków naukowych m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych i pracach rozwojowych w zakresie socjologii organizacji, badań społecznych, badań nad świadomością i transformacją osobistą
  • rozpowszechnianie wyników badań przez publikowanie książek, rozdziałów oraz artykułów w renomowanych czasopismach naukowych
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • udział w komercjalizacji wyników badań, doradztwo w zakresie wdrożeń organizacyjnych i nauk stosowanych

  W zakresie obowiązków organizacyjnych m.in.:

  • koordynacja studiów podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu organizacyjnego oraz life-coachingu
  • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
  • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni w środowisku biznesowym
  • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów eksperckich

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela