Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od 2004 roku pracuję w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ. Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 40 publikacji naukowych w tym autorską monografię "Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem.Studium na przykładzie Łodzi" (2010). Aktywnie uczestniczyłam w ponad 60 konferencjach krajowych i zagranicznych. Jestem recenzentem artykułów naukowych w kilku czasopismach socjologicznych. Mam na swoim koncie 12 wypromowanych magistrów oraz 54 licencjantów, pełniłam także rolę promotora pomocniczego w promocji jednej pracy doktorskiej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcji Socjologii Miasta oraz Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa).

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • więzi terytorialne i ich przemiany
 • tożsamość i wizerunek miasta
 • jakość życia i jakość zamieszkiwania
 • partycypacja społeczna
 • społeczne i przestrzenne aspekty transformacji miast (po)przemysłowych
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Wsi i Miasta

  Nauczyciel akademicki. Pracownik naukowo - dydaktyczny. Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: nauki socjologiczne

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela