Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Sosna
Główny adres email
Maciej.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 2020 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych za rozprawę pt. "Rola energetycznych zasobów naturalnych w długookresowym wzroście gospodarczym".
 • 2004 - 2008 Stacjonarne studia doktoranckie Ekonomii, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych, specjalność: ekonometria, praca doktorska na temat: ”Stabilność modeli wzrostu gospodarczego” obroniona 12 listopada 2008, promotor pracy: Prof. dr hab. Władysław Milo.
 • 2002 - 2006 Studia na kierunku Matematyka, specjalność: teoretyczna, zakończone dyplomem magistra Matematyki
 • 1999 - 2004 Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności: Ekonometria oraz Statystyka i Demografia, zakończone dyplomem magistra Ekonomii
Osiągnięcia naukowe
 • 2020 - Nagroda Indywidualna Rektora UŁ II stopnia za cykl publikacji pod tytułem "Rola energetycznych zasobów naturalnych w długookresowym wzroście gospodarczym"
 • 2014 - Nagroda Indywidualna Rektora UŁ III stopnia za monografię "Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy"
 • 2009 - Stypendysta programu ”Start” Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej
Zainteresowania naukowe

Ekonomia matematyczna, teoria wzrostu gospodarczego, ekonomika zasobów naturalnych, modelowanie matematyczne zjawisk ekonomicznych i społecznych, teoria gier

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ekonometrii

  Praca badawczo-dydaktyczno-organizacyjna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela