Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Izabela Klon
Główny adres email
Izabela.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Zespół ds. finansowych

  1. Prowadzę obsługę finansową WPIA UŁ w zakresie działalności statutowej na utrzymanie potencjału badawczego.

  2. Przeprowadzam weryfikację formalno-rachunkową otrzymanych dokumentów finansowych.

  3. Analizuję, kontroluję i ewidencjonuję koszty działalności statutowej.

  4. Dokonuję podziału na jednostki WPiA UŁ środków wyodrębnionych przez Dziekana, na działalność statutową Wydziału.

  5. Prowadzę ewidencję wydatków z Funduszu Rozwoju Naukowego WPiA UŁ.

  6. Wystawiam noty za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników WPiA na innych Wydziałach UŁ

  7. Przygotowuję raport z not i faktur wystawionych przez poszczególne jednostki WPiA dla księgowości UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela