Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kustosz dyplomowany Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów

  • Nadzór i organizacja pracy Oddziału Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych;
  • Nadzór merytoryczny nad Oddziałem Udostępniania Zbiorów i Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych;
  • Realizowanie lub współrealizowanie projektów;
  • Koordynacja prac związanych z polityką dostępności w Bibliotece UŁ i udział w pracach Uczelnianego zespołu ds. Dostępności;
  • Udział w pracach Komisji ds. Selekcji Księgozbioru BUŁ i Bibliotek Zakładowych UŁ;
  • Udział w pracach Komisji ds. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BUŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela