Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sylwia Maria Brzoza
Główny adres email
Sylwia.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Obsługi Studenta

  1.Administrowanie spraw związanych z tokiem studiów, oraz obsługa studentów:

  studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Gospodarka Przestrzenna, Informatyka Ekonomiczna oraz studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Gospodarka Przestrzenna w tym:

  - przygotowywanie, wydawanie, przedłużanie legitymacji dla studentów

  - rozliczanie etapów studiów

  - zakładanie i kontrola należności należnych wpłat za powtarzanie lub warunek (ew. czesne)

  - drukowanie i archiwizacja protokołów ogólnych

  - przyjmowanie i obsługa podań/wniosków, zawiadamianie studentów o skreśleniu, powtarzaniu, udzielonym urlopie oraz innych decyzjach

  - sporządzanie list rankingowych do celów stypendialnych, obsługa wniosków, weryfikowanie list stypendialnych

  - uruchamianie procesu obsługi pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), generowanie protokołu egzaminu dyplomowego

  - sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb POLon oraz innych sprawozdań na potrzeby Wydziału lub UŁ

  2. Tworzenie rocznego zapotrzebowania na materiały biurowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania COS, zakupy oraz ewidencja materiałów

  3. Wsparcie techniczne w obsłudze systemu APD dla pracowników Wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela