Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Klon
Główny adres email
Dorota.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • główny specjalista Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

  Przygotowuję analizy i zestawienia związane z działalnością naukową pracowników Wydziału (publikacje, patenty);

  Weryfikuję i kontroluję dane publikacyjne w systemie EXPERTUS, PBN i POLon; jestem importerem publikacji w systemie PBN (dyscyplina: nauki biologiczne);

  Koordynuję prace związane z ewaluacją jakości działalności naukowej (dyscyplina: nauki biologiczne; kryterium I, oświadczenia);

  Przygotowuję wnioski i rankingi dotyczące nagród Dziekana, Rektora, dodatki motywacyjne (osiągnięcia naukowe w ramach dyscypliny nauki biologiczne);

  Nadzoruję procedury: pre-finansowanie, refundacja, korekty językowe (publikacje 100-200 pkt.);

  Weryfikuję ankiety nauczycieli akademickich Wydziału w ramach oceny okresowej pracowników (publikacje naukowe, patenty, prawa ochronne);

  Nadzoruję pion organizacyjny Prodziekana ds. rozwoju badań i współpracy międzynarodowej;

  Zastępuję Kierownika Dziekanatu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela