Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Na Uniwersytecie Łódzkim pracuję do 1998 roku (w latach 1998-2003 na stanowisku naukowo-technicznym, od 2003 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, od 2019 roku w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta).

Jestem autorką/współautorką dwóch publikacji książkowych oraz ponad 30 artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach polskich i zagranicznych, a także recenzentką w czasopismach naukowych.

Uczestniczyłam w kilkudziesięciu projektach naukowo-badawczych, w ostatnich latach m.in w : "Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis. Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond", 7 Program Ramowy, N 295050, kier dr hab. M. Sokołowicz (Polska), D. Sc. Stanka Tonkova (Bulgaria) (2012-15); Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, kier. dr hab. Marcin Wójcik, FAPA (2015).

W latach 2015-19 kierowałam projektem badawczym, finansowanym ze środków NCN pt. "Modele zarządzania w gminach wiejskich i ich uwarunkowania"(UMO-2014/14/E/HS6/00398).

W latach 2013-14 odbyłam dwa staże naukowe w Institute of Economics and Industrial Engineering of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences in Novosibirsk, 2013r oraz w Ternopil National Economic University , Ukraina w 2014roku.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne na I i II stopniu na kierunkach Gospodarka Przestrzenna i Socjologia, a także w ramach programu Erasmus +Teaching Staff Mobility (University of Miskolc, Węgry 2018, University of Oradea, Rumunia 2019. Pod moim kierunkiem zostało przygotowanych ponad 20 prac licencjackich i 16 magisterskich. Jestem promotorem pomocniczym jednej rozprawy doktorskiej obronionej na kierunku Socjologia w 2016 roku.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda Rektora UŁ zespołowa III stopnia za publikację "Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi", red. Marcin Wójcik, Wyd. UŁ, 2017;

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, otrzymany za całokształt osiągnięć.

Zainteresowania naukowe
 • samorząd terytorialny,
 • rozwój lokalny,
 • lokalne zarządzanie publiczne,
 • rural studies,
 • socjologia wsi,
 • społeczno-ekonomiczna aktywność kobiet na wsi.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Socjologii Wsi i Miasta

  1. Prowadzenie praco naukowo-badawczych,

  2. Zajęcia dydaktyczne

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela