Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jolanta Brzoza
Główny adres email
Jolanta.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

1997-2004 - Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

2004 - dotychczas - III i VIII Dom Studenta UŁ

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

książka, film

Stanowiska
 • kierownik III Dom Studenta

  - prowadzenie wszelkich spraw związanych z zamieszkiwaniem studentów w 3 i 8 Domu Studenta UŁ

  - zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy podległego personelu w 3 i 8 Domu Studenta UŁ

  - prawidłowe gospodarowanie majątkiem UŁ należącym do 3 i 8 Domu Studenta UŁ

  - utrzymanie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz 3 i 8 Domu Studenta UŁ poprzez realizowanie postanowień zawartych w zarządzeniach, komunikatach i regulaminach UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela