Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Prace archiwalne: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, wypożyczanie i udostępnianie akt w Archiwum, w tym m.in.: (przyjmowanie akt do Archiwum, opracowywanie (porządkowanie) i ewidencjonowanie przejętych akt i układanie ich na półkach, przemieszczanie i scalanie ciągów akt w magazynach, sprawdzanie kompletności i poprawności opisów oraz uzupełnianie kart inwentarzowych, sporządzanie inwentarzy w wersji tradycyjnej (kartkowej) i elektronicznej, przygotowywanie dokumentów do wypożyczania i udostępniania akt na miejscu w Archiwum, przygotowywanie dokumentów do brakowania dokumentacji niearchiwalnej).
  2. Przeprowadzanie kwerend dla potrzeb służbowych i naukowych.
  3. Konsultacje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi UŁ w sprawie prawidłowego przechowywania dokumentacji, przekazywania jej do Archiwum i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zapewniająca im stałą pomoc w procesie aktotwórczym.
  4. Prace muzealne: gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, ewidencjonowanie eksponatów muzealnych, przygotowywanie materiałów na wystawy muzealne (organizowanie wystaw).
  5. Prace związane z inwentaryzacją w Archiwum i Muzeum UŁ.
  6. Sporządzanie planów i sprawozdań z pracy.
  7. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ) i kierownictwo Uczelni w zakresie spraw Archiwum i Muzeum.
  8. Współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UŁ stosownie do prowadzonych spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony mienia społecznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela