Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Hanna Maria Topola
Główny adres email
Hanna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy inspektor nadzoru inwestorskiego Dział Inwestycji i Remontów

  Inspektor nadzoru sprawuje stałą opiekę techniczną nad przydzielonymi obiektami,

  -uczestniczy w okresowych komisyjnych przeglądach technicznych budynków,

  w oparciu o protokóły przeglądów technicznych, uzgodnienia z użytkownikami oraz bieżące rozeznanie przygotowuje materiały do planów remontów, zleca wykonanie niezbędnej dokumentacji, opracowuje dokumentacje uproszczone na remonty obiektów Uczelni,

  uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów na usługi i roboty budowlane,

  opracowuje zakresy rzeczowe i harmonogramy prac remontowych dla poszczególnych zleceń, we współpracy z inspektorami innych branż uwzględnia wszystkie branże,

  -opracowuje zamówienia materiałów potrzebnych do wykonania remontów,

  -wprowadza wykonawców na wykonanie robót, nadzoruje przebieg prac, nadzoruje ich odbiór, sprawdza książki obmiaru robót i dzienniki budów, sprawdza rozliczenia materiałowe i finansowe wykonywanych robót,

  -gromadzi dokumentacje techniczną nadzorowanych obiektów,

  -współpracuje z inspektorami branżowymi, użytkownikami i innymi działami w celu zapewnienia właściwego stanu nadzorowanych obiektów, prowadzi książki obiektów dla przydzielonych budynków.

  -rejestruje i opisuje dokumenty finansowo-księgowe i korespondencję w wersji papierowej i w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela