Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Lidia Maria Klon
Główny adres email
Lidia.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Interesuję się ekologią i ewolucją zwierząt.

Stanowiska
 • Asystent Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Tematyka badań: ekologia ekosystemów słodkowodnych, kierunki oraz tempo zmian w zespołach ryb i makrobezkręgowców wodnych, wpływ piętrzenia i regulacji rzek oraz zanieczyszczenia wody na jakość środowiska wodnego, biologia gatunków chronionych ryb.

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków badawczych:

  · prowadzenie badań naukowych;

  · rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;

  · pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

  · aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,

  · udział w komercjalizacji wyników badań.

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  · prowadzenie zajęć dydaktycznych;

  · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  · przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  · prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  · praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;

  · praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

  · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

  · organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • starszy specjalista Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Zajmuję się organizacją wyjazdów terenowych i zbieraniem prób do badań w terenie, zarówno ryb, jak i bezkręgowców. Uczestniczę w ogólnokrajowym monitoringu ichtiofauny rzecznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela