Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Maria Sosna
Główny adres email
Mariusz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • młodszy specjalista Oddział Administracji

  Zakres obowiązków

  1.Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy

  - nadzór nad pracą pracowników technicznych wykonujących swoje obowiązki w Bibliotece U.

  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. przez pracowników Biblioteki UŁ,

  - dbałość o stan techniczny wyposażenia Biblioteki UŁ i współpraca w tym zakresie z odpowiednimi Działami Administracji UŁ

  2.Nadzór i obsługa Pracowni Reprograficznej,

  - wykonywanie kserokopii dla celów służbowych oraz dla czytelników BUŁ

  - przyjmowanie i wydawanie zleconych zamówień,

  - nadzór nad sprawnością urządzeń,

  - sporządzanie statystyk okresowych,

  3. Nadzór i obsługa komory fumigacyjnej

  - wykonywanie usług fumigacji dla Biblioteki UŁ oraz kontrahentów zewnętrznych,

  - przyjmowanie i wydawanie zleconych zamówień,

  - nadzór nad sprawnością urządzeń,

  - sporządzanie statystyk okresowych,

  4, Dokonywanie niezbędnych zamówień na materiały,

  5. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie pieczęci oraz ich przechowywanie i zabezpieczenie,

  6. Zastępstwo w razie nieobecności w pracy innych pracowników administracji,

  7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,

  8. Właściwe zabezpieczenie mienia oraz pomieszczeń i urządzeń po zakończeniu pracy,

  9.. Ponadto,

  - przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych i regulaminów UŁ,

  - dbanie o powierzony sprzęt, ład i porządek na stanowisku pracy,

  - inne prace administracyjne i organizacyjne zlecone przez Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracji BUŁ.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela