Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

ukończenie kierunku biologia (specjalność: biologia środowiskowa) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

obrona rozprawy doktorskiej pt. „Pozycja systematyczna i biogeografia gatunków należących do grupy villosa z rodzaju Chaetopteryx (Trichoptera: Limnephilidae)” i nadanie przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia i zakresie specjalności zoologia

Kariera zawodowa:

biolog w Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ

asystent w Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ

adiunkt w Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ

starszy kustosz muzealny w Muzeum Przyrodniczym UŁ


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania koncentrują się na ewolucji zdolności poznawczych u zwierząt. Prowadzę badania naukowe dotyczące m.in. stałości istnienia obiektu, pamięci krótkotrwałej u takich grup zwierząt jak naczelne, konie, psy.

Interesują mnie także zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt przebywających w ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt.

Stanowiska
 • starszy kustosz muzealny Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego”

  Prowadzę badania naukowe (planowanie i wykonywanie eksperymentów, opracowywanie wyników, pisanie publikacji).

  Uczestniczę w działalności dydaktycznej prowadzonej w Muzeum Przyrodniczym.

  Biorę udział w pracach dotyczących przygotowywania wystaw muzealnych i gromadzenia eksponatów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela