Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Dąb
Główny adres email
Magdalena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Tytuł magistra i stopień doktora uzyskałam z historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorką artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych nt. stosunków USA-Kanada, relacji Kanady z Unią Europejską, Ukrainą i Polską oraz dyplomacji amerykańskiej. Brałam udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych z problematyki amerykańskiej i kanadyjskiej. Jestem kierowniczką Pracowni Informacyjno-Badawczej Studiów Kanadyjskich na Uniwersytecie Łódzkim, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK / PACS) oraz British Association for Canadian Studies (BACS).

Zrealizowałam kilka zagranicznych wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus plus. Jestem opiekunką Koła Naukowego Amerykanistyki i Mediów działającego przy Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów WSMIP UŁ.

Zainteresowania naukowe

Wśród moich zainteresowań są: relacje polsko-kanadyjskie oraz ukraińsko-kanadyjskie, stosunki transatlantyckie (gł. perspektywa kanadyjska), stosunki USA-Kanada, historia Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Koordynowane i prowadzone przedmioty:

  US History: An Overview

  US Neighbors: Canada and Mexico

  Under the Maple Leaf Flag: Politics, Economy and Society of Canada

  Shaping the Nation/American Exceptionalism

  American Century Home and Abroad

  The US and Canada in world politics – BA Seminar

  Historia stosunków międzynarodowych

  Międzynarodowe stosunki polityczne

  W Kraju Klonowego Liścia – polityka, gospodarka i społeczeństwo współczesnej Kanady

  Stany Zjednoczone i ich sąsiedzi – stosunki polityczne, gospodarcze i społeczne

  Dyplomacja w nowej strukturze stosunków międzynarodowych

  Sojusze strategiczne i nowe inicjatywy integracyjne w XXI wieku

  Ameryka Północna w stosunkach międzynarodowych – seminarium licencjackie

  Polityka zagraniczna państw w XX i XIX wieku – seminarium licencjackie

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela