Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Monika Modrzejewska-Świgulska – pedagożka, adiunktka na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na twórczości profesjonalnej kobiet, m.in. prowadzi badania jakościowe wśród reżyserek polskich oraz artystek wizualnych. Współpracuje z instytucjami kultury. Odbyła staż naukowy w The International Center for Studies in Creativity w Buffalo, USA. Współpracuje z School of Education Paula Frassinetti (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti) w Porto. Zainicjowała serie wydawniczą "Twórczość i Edukacja".

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 • Autobiography - Biography - Narration. Research Practice for biographical perspectives (2013), (red. ) Marcin Kafar, Monika Modrzejewska-Świgulska
 • Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej (2013), Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska
 • Twórczość codzienna w narracjach pedagogów (2014), Monika Modrzejewska-Świgulska
 • Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, (2016) (red. ), Monika Modrzejewska-Świgulska
 • W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet (2020), Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska

Wybrane artykuły:


Monika Modrzejewska-Świgulska, Professional Competences. Reconstruction of the Opinions of Polish Female Directors, . "Creativity. Theories - Research - Applications", Volume 5 (2018): Issue 1

Magdalena Sasin, Tamara Sass, Monika Modrzejewska-Świgulska, Processes Stimulating Dynamic Cooperation in Female Art Groups. A Qualitative Research Report, "Creativity. Theories - Research - Applications", Volume 6 (2019): Issue 1

Monika Modrzejewska-Świgulska, "I nie powiem, żeby to były jakieś takie spotkania z Mistrzami": relacje z innymi przedstawicielami dziedziny a rozwój zawodowy w narracjach polskich reżyserek. "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne", 2019/ 1 (8)

Magdalena Sasin, Tamara Sass, Monika Modrzejewska-Świgulska, Dynamika rozwoju działalności kobiecych grup artystycznych, Raport z badań jakościowych. "Kultura i Edukacja", 2020/ 1(127)

Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-ŚwigulskaWomens's Life (Re)decisions. Report from Biographical Narratives. "Przegląd Badań Edukacyjnych", 2020/ 1 (20)


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze:

 • badania nad doświadczenie kobiecym
 • jakościowe badania nad twórczością profesjonalną
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

  Pracownik naukowo - dydaktyczny. Zakres obowiązków obejmuje:

  • prowadzenie badań naukowych; publikacja artykułów naukowych i monografii; prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów kierunków pedagogicznych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ);
  • realizacje innych zadań organizacyjnych;
  • prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów wymiany międzynarodowej Erasmus;
  • współpraca z Radą Pracodawców.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela