Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jakub Maria Topola
Główny adres email
Jakub.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego posiadający bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

  • Fuzje i przejęcia - aspekty strategiczne i finansowe
  • Teoria integracji gospodarczej przedsiębiorstw
  • Finansowanie innowacji
  • Hybrydowe instrumenty finansowe
  • Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa
  • Bankowość i zarządzanie strategiczne w bankach

Zainteresowania dydaktyczne:

  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Ocena projektów rozwojowych przedsiębiorstw
  • Finanse międzynarodowe
  • Symulacje gospodarcze
Stanowiska