Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dawid Dąb
Główny adres email
Dawid.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej. Absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Tłumaczeń Specjalistycznych na tej samej Uczelni. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał na podstawie rozprawy Z genealogii filozofii człowieka – analiza ewolucji wybranych koncepcji antropologicznych XIX i XX wieku. Jego zainteresowania koncentrują się wokół transhumanizmu, antropologii filozoficznej, filozofii społeczno-politycznej, oraz filozofii religii. Tłumacz prac Davida Hume’a, a także współczesnych filozofów amerykańskich (m.in. Susan Wolf, Samuela Schefflera, Michaela P. Lyncha). Od 2005 roku członek kolegium redakcyjnego Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS, a obecnie redaktor naczelny tego pisma (wraz z Marcinem Bogusławskim). Okazjonalnie, we współpracy z Gutek Film, moderował Spotkania Filozoficzne z filmem. Miłośnik kolarstwa szosowego. W kwietniu 2020 uległ wypadkowi, na skutek którego jest osobą niepełnosprawną.

Osiągnięcia naukowe


Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa, stopnia trzeciego za książkę pt. „Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej”.

Wybrane publikcje:

 • (2019) Wokół antropologii transhumanizmu, [w:] Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS, nr 3/2019.
 • (2018) Transhumanizm polityczny – przyszłość bez kryzysu?, [w:] Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS, nr 3/2018.
 • (2017) Natura ludzka w narracji posthumanizmu dystopijnego, [w:] Humanistyka i przyrodoznawstwo 23/2017, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.
 • (2017) Religijne aspekty transhumanizmu, [w:] „Granice sacrum”, P. Grabarczyk, T. Sieczkowski (red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • (2016) Instrumentalizacja naturalizmu w antropologicznej refleksji Nietzschego, [w:] Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS, nr 4/2016.
 • (2014) Opowieść o pewnej utopii, czyli kilka uwag o naturze ludzkiej w ujęciu Francisa Fukuyamy, [w:] „Narracje postkryzysowe w humanistyce”, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

Wybrane przekłady:

 • M. P. Lynch (2020), Prawda i życie, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • S. Scheffler (2019), Śmierć i życie po śmierci, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • S. Wolf (2018), Sens życia – dlaczego jest on ważny, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Ch. Meister (2018), Wprowadzenie do filozofii religii, Łódź: Wydawnictwo UŁ, (wspólnie z T. Sieczkowskim).
 • D. Hume (2004), Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa (wspólnie z T. Sieczkowskim).
Zainteresowania naukowe

Moje zawodowe zainteresowania koncentrują się obecnie na relacji między współczesnym człowiekiem a dynamicznie rozwijającymi się nowymi technologiami. Szczególnie ciekawią mnie zmiany, jakie wszechobecność technologii w ludzkim życiu wywoływać musi w naszym rozumieniu rzeczywistości i nas samych.

Moją największą pozazawodową pasją jest kolarstwo szosowe, które jeszcze do niedawna amatorsko uprawiałem. Niestety, na skutek wypadku mogę realizować się na tym polu jedynie jako kibic.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Filozofii Współczesnej

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (filozofia, filozofia współczesna, filozofia społeczna, transhumanizm, posthumanizm, translatoria z języka angielskiego).

  2. Prowadzenie badań na temat filozoficznych aspektów transhumanizmu.

  3. Prowadzenie badań na temat posthumanizmu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela