Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Maria Brzoza
Główny adres email
Adam.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Literaturoznawca i krytyk literacki współpracujący z internetowymi periodykami. Juror Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Uczestnik Sympozjów Komiksologicznych, organizowanych w ramach łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, oraz dorocznych sesji naukowych w ramach wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Kryminalnego.

Od 2012 roku biorę udział w projektach naukowych Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, zorganizowanej przez prof. dr hab. Annę Gemrę przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osiągnięcia naukowe

Uczestnik dwu grantów międzynarodowych: ministerialnego polsko-chińskiego Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur (nr1H01C 072 28) oraz polsko-hiszpańskiego projektu Badanie relacji kulturowych polsko-iberyjskich i polsko-iberoamerykańskich (umowa grantowa podpisana została przez Uniwersytet Zielonogórski z Grupą Banco Santander w ramach projektu „Santander Universidades”).

Autor zarysów monograficznych: O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004 (Łódź 2007), Z problematyki cyberpunku. Literatura — sztuka — kultura (Łódź 2014), Polska literatura socrealistyczna (Łódź 2020) oraz artykułów drukowanych m.in. na łamach "Pamiętnika Literackiego", "Literatury i Kultury Popularnej", "Literatury Ludowej", "Folia Litteraria Polonica", "Litteraria Copernicana" i w tomach zbiorowych.

Zainteresowania naukowe

Naukowo zajmuję się literaturą i kulturą popularną, historią i teorią komiksu, historią literatury fantastycznonaukowej, związkami obiegów kulturowych, przemianami gotycyzmu, recepcją postępu technologicznego. Od 2012 roku biorę udział w projektach naukowych Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, zorganizowanej przez prof. dr hab. Annę Gemrę przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

  Naukowo zajmuję się literaturą i kulturą popularną, historią i teorią komiksu, historią literatury fantastycznonaukowej, związkami obiegów kulturowych, przemianami gotycyzmu, recepcją postępu technologicznego.

  Od 2012 roku biorę udział w projektach naukowych Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, zorganizowanej przez prof. dr hab. Annę Gemrę przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela