Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Sosna
Główny adres email
Jacek.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 2018: profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 • od 2016: kierownik Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ
 • od 2014: doktor habilitowany w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie. Książka habilitacyjna „Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments”
 • 2003, 2008, 2018: stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
 • 2014-2019: egzaminator Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat B1 i Goethe-Zertifikat C2
 • 2012-2017: egzaminator Goethe-Institut (Nr 3247) na poziomach Goethe-Zertifikat A1: Fin in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch / Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS).
 • 2011-2016: Sekretarz Rady Biznesu i Pracodawców na Wydziale Filologicznym UŁ.
 • 2010-2016: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z biznesem i pracodawcami na Wydziale Filologicznym UŁ
 • od 2006: doktor nauk humanistycznych. Rozprawa doktorska: „Religiöser, kultischer und mystischer Wortschatz in der Sprache des Nationalsozialismus“
 • od 2000: magister filologii germańskiej. Praca: „Zur Sprache des Nationalsozialismus in der Kinder- und Jugenderziehung“
Osiągnięcia naukowe

Pełny biogram: http://germanistyka.uni.lodz.pl/jacek-makowski/

Zainteresowania naukowe
 • języki specjalistyczne
 • języki obce i fachowe w kontekście zawodowym
 • dydaktyka języków obcych i specjalistycznych
 • socjolingwistyka
 • lingwistyka polityczna (politolingwistyka)
 • komunikacja polityczna
 • polityka językowa
 • język w instytucjach
 • lingwistyka tekstu
 • pragmatyka
 • semantyka
 • dydaktyka języka niemieckiego
 • nowoczesne usługi dla biznesu
 • outsourcing
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

  prof. UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela